V/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.